Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ71

Προσκαλούνται οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ71 Επιστημονικής /Παιδαγωγικής Ευθύνης της Σ.Ε ΠΕ70 κας Αικ. Ρηνάκη

Έγγραφο πρόσκλησης (Δήμου Σητείας)

Έγγραφο πρόσκλησης (Δήμου Ιεράπετρας και Δ.Σ. Γούδουρα)