Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024. Έγγραφο προκήρυξης

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών σε Σχολικές Μονάδες

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024. Έγγραφο

Πίνακες με Μόρια Μεταθέσεων

Πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν: Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή (001.ΠΕ001) Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΚ (001.ΣΜΚΔ001) Μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα των κωφών και στη Γραφή Braille των τυφλών (001.ΣΜΕΑ003) Περισσότερα

Οδηγίες για αναπληρωτές

Ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών: • Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023. • Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Περισσότερα

Οδηγίες για αναπληρωτές Β’ Φάσης

Συγχαρητήρια για την πρόσληψή σας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου. Καλή σχολική χρονιά! Ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού: • Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους Περισσότερα