Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ71

Προσκαλούνται οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ71 Επιστημονικής /Παιδαγωγικής Ευθύνης της Σ.Ε ΠΕ70 κας Αικ. Ρηνάκη Έγγραφο πρόσκλησης (Δήμου Σητείας) Έγγραφο πρόσκλησης (Δήμου Ιεράπετρας και Δ.Σ. Γούδουρα)

Πρόσκληση σε Συνάντηση Εργασία νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ71

Προσκαλούνται οι νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ71 (έτη 2020 και2021) που συμμετείχαν στην Αξιολόγηση του πεδίου Α1 από τη Σ.Ε. ΠΕ70 κα Αικ. Ρηνάκη Έγγραφο πρόσκλησης

Πρόσκληση σε Συνάντηση Εργασίας για τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

Προσκαλούνται οι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής των Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Λασιθίου Έγγραφο πρόσκλησης (Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου) Έγγραφο πρόσκλησης (Ιεράπετρας) Έγγραφο πρόσκλησης (Σητείας)

Πρόσκληση σε Συνάντηση Αναστοχασμού και Αξιολόγησης

Προσκαλούνται οι Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Ομαλής Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Επιστημονικής/Παιδαγωγικής Ευθύνης της Σ.Ε. ΠΕ70 κας Ρηνάκη Αικατερίνης Σχετικό έγγραφο

Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς Νηπιαγωγείων

Προσκαλούνται οι Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Νηπιαγωγεία των περιφερειών Μεραμβέλου, Ιεράπετρας και Σητείας Πρόσκληση και Πρόγραμμα περιφέρειας Μεραμβέλου (για Άγιο Νικόλαο) Πρόσκληση και Πρόγραμμα περιφέρειας Ιεράπετρας Πρόσκληση και Πρόγραμμα περιφέρειας Σητείας

Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικών Μεντόρων, Ενδοσχολικών Συντονιστών, Συντονιστών Σχεδίων Δράσης και Υπευθύνων για τη Διαχείριση περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού

Προσκαλούνται οι Εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων ΔΙΠΕ Λασιθίου Αρμοδιότητας ΣΕ ΠΕ70 1ης Ενότητας (Δήμων Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου) Έγγραφο πρόσκλησης – Πρόγραμμα