Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

ΨΧΠ346ΜΤΛΗ-5ΛΩ_47_ΔΕΠΠΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής, της ΔΙΠΕ Λασιθίου»

ΨΟΤ546ΜΤΛΗ-ΛΨ2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1) Κατάλογος σχολικών μονάδων για τις οποίες θα τεθεί υποψηφιότητα ΑΙΤΗΣΗ χορηγησης πιστοποιητικου υπηρεσιακων μεταβολων για την προκηρυξη της ΔΠΕ Λασιθιου (5) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ FEK-2021-Tefxos A-00136-downloaded -14_12_2022 epilogh_dieyuynton_sxoleion

«Πρόσκληση μελών (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ) ΔΙΠΕ Ν. Λασιθίου για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ για το σχ. έτος 2022-2023»

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Πρόσκληση δηλωσης οριστικής τοποθέτησης-μεταθεσης μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ 2022 2023 ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: για την έγκριση α) παράλληλης στήριξης , β) στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2023-2024 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΠΙΝ_1_ΠΑΡ_ΣΤΗΡ_LOCKED_6-6-2023 ΠΙΝ_3 _ΣΧ_ΝΟΣ_LOCKED_6-6-2023 ΠΙΝ_2_ΕΒΠ_LOCKED_6-6-2023 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α_ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ_ΠΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3_ΔΒ ΠΑΙΔΑΓ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2_ΔΒ ΠΡΟΣ ΔΝΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Γ_ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ_ΣΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Β_ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ_ΕΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2023-2024