Μερική Τροποποίηση της με αριθμ. 8641/8-12-2022 ΑΔΑ: ΨΞΣΣ46ΜΤΛΗ-Η0Π Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π Ε Λασιθίου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022 ΨΖΦΚ46ΜΤΛΗ-Η2Ρ (1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι των υποψηφίων έχουν ήδη υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και κάποια ή κάποιες από τις υπηρεσίες τους περιορίστηκαν από την προηγούμενη ημερομηνία λήξης της περιόδου συμπλήρωσης – υποβολής 28/12/2022, μπορούν να Περισσότερα

Οδηγίες πρόσληψης αναπληρωτών ειδικής προκήρυξης

• Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Δ/ντών Σχολ. Μονάδων της Δ/νσης Π. Ε. Λασιθίου

Ν-4823_2021 Φ.361.22-_6_149788_Ε3_02-12-2022-Υ Φ.361.22_7_151151_E3_7-12-2022 ΑΙΤΗΣΗ χορηγησης πιστοποιητικου υπηρεσιακων μεταβολων για την προκηρυξη της ΔΠΕ Λασιθιου ΨΞΣΣ46ΜΤΛΗ-Η0Π (2) Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης προς τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολείων Η διαδικασία της συνέντευξης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝg