Οδηγίες για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στην Α’ τάξη Δημοτικού για το σχολικό έτος 2024-2025 (Παράταση)

Παράταση εγγραφών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία Σχετικό έγγραφο Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25 Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25 Πώς να βρείτε σε ποιο Νηπιαγωγείο ανήκει το παιδί σας και τι πρέπει Περισσότερα

Καλές Πρακτικές Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΙΕΠ νέες ενδεικτικές Καλές Πρακτικές Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 και αναδείχθηκαν από τα ίδια τα σχολεία στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης του έργου τους. Η ανάρτηση των Καλών Πρακτικών στοχεύει: στην Περισσότερα

Επιτροπές σε όλα τα σχολεία για να παραλάβουν τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0

Επιτροπές παραλαβής των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εγκύκλιος για το σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) Τα Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ., Α.Σ.) υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περισσότερα