Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων Εγκύκλιος προϊσταμένων ολιγοθέσιων ΦΕΚ-2021-Τεύχος A-00136 Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών για την προκήρυξη Προϊσταμένων Υπεύθυνη δήλωση ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ    

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Υποδιευθυντών Σχολ. Μονάδων Γενικής Αγωγής, ΔΙΠΕ Λασιθίου»

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών (1) ΨΒΝΕ46ΝΚΠΔ-ΤΞ5 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΑΙΤΗΣΗ χορηγησης πιστοποιητικου υπηρεσιακων μεταβολων για την προκηρυξη υποδιευθυντων FEK-2021-Tefxos A-00136-downloaded -14_12_2022  

Ανακοίνωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα, ημερομηνίας και ώρας συνέντευξης υποψηφίων διευθυντριών κενών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της Δ.Π.Ε. Λασιθίου

Μοριοδότηση 18-9-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΔΝΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ενιαίος αξιολογικός πίνακας μορίων των υποψηφίων διευθυντών ΔΠΕ Λασιθίου

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα μορίων των υποψηφίων διευθυντών κενών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Λασιθίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα, αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Λασιθίου εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη Περισσότερα