Ενημερωτική Συνάντηση για τα Προγράμματα Erasmus+

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Πρωτοβάθμια Δ/νση Εκπ/σης Λασιθίου και συγκεκριμένα το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, θα πραγματοποιήσει Ενημερωτική Συνάντηση σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης και την κα Βουράκη Αρετή, Αναπληρώτρια Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υπεύθυνη Περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα – ERASMUS+

Παρακολουθήστε τις δράσεις μας για το πρόγραμμα με τίτλο: «Αποτελεσματική ηγεσία με τη συμβολή των ΤΠΕ για εκπαίδευση με ανοιχτούς ορίζοντες»

Δικαιολογητικά Μετακίνησης ERASMUS

Αποστολή Δικαιολογητικών και Εισήγηση για Έγκριση Μετακίνησης ERASMUS Αίτηση Αδείας Μετακίνησης Εκπαιδευτικών (KA1) Αίτηση Αδείας Μετακίνησης Εκπαιδευτικών & Μαθητών (KA2) Βεβαίωση Ενυπόγραφων Δηλώσεων ERASMUS Βεβαίωση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ERASMUS Πρότυπο Πράξης Συλλόγου για Συγκρότηση Παιδαγωγικής Ομάδας Πρότυπο Πράξης Συλλόγου Περισσότερα