ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS

Νομοθεσία (1)

7. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS 6. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ERASMUS

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ERASMUS

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ (KA2)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (KA1)

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS – Αντίγραφο