Επιτροπές σε όλα τα σχολεία για να παραλάβουν τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0

Επιτροπές παραλαβής των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εγκύκλιος για το σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) Τα Σχέδια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ., Α.Σ.) υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περισσότερα

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ «ΑΝΗΚΕΙΝ»: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΩΣ «ΠΟΡΟΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΑΝΗΚΕΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝ_compressed

Οδηγίες για αναπληρωτές

Ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών: • Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023. • Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Περισσότερα

Λογαριασμοί εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Oι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)  μπορούν να αποκτήσουν με τη διαδικασία που ορίζεται στην πύλη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου,  www.sch.gr  στον σύνδεσμο «ΕΓΓΡΑΦΗ» που υπάρχει στην κορυφή της σελίδας. Επίσης υπάρχει σύνδεσμος για την ανάκτηση Περισσότερα