Πρόσκληση σε Συνάντηση Εργασίας Διευθυντών/ Διευθυντριών και Προϊσταμένων

Προσκαλούνται οι Διευθυντές/ Διευθύντριες και οι Προϊστάμενοι/ Προϊσταμένες των Σχολικών Μονάδων της περιοχής Δήμου Ιεράπετρας Έγγραφο πρόσκλησης

Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Ημερίδα για Διευθυντές/Διευθύντριες

Προσκαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες Σχολικών Μονάδων (3/θέσιων και άνω) του Δήμου Ιεράπετρας και του Δήμου Σητείας αρμοδιότητας της Σ.Ε. κ. Ρηνάκη Έγγραφο πρόσκλησης

Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως ενημερωτική συνάντηση Διευθυντών/ντριών

Προσκαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές, Διευθύντριες, Σχολικών Μονάδων ΔΙΠΕ Λασιθίου – περιοχής Δήμου Σητείας Αρμοδιότητας ΣΕ ΠΕ70 1ης περιφέρειας ΔΙ.Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έγγραφο πρόσκλησης

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση Διευθυντών/ντριών

Προσκαλούνται οι Διευθυντές, Διευθύντριες, Σχολικών Μονάδων ΔΙΠΕ Λασιθίου περιοχής Δήμων Αγ. Νικολάου και Οροπεδίου Αρμοδιότητας ΣΕ ΠΕ70 1ης περιφέρειας ΔΙ.Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έγγραφο πρόσκλησης

Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα για Διευθυντές/Διευθύντριες

Προσκαλούνται οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των (2/θέσιων και άνω) σχολικών μονάδων του Δήμου Σητείας αρμοδιότητας της Σ.Ε. της 2ης Περιφέρειας Λασιθίου κ. Ρηνάκη Έγγραφο πρόσκλησης