Καθορισμός Λειτουργικών Κενών στα σχολεία αρμοδιότητας της ΔΙΠΕ Λασιθίου και εντοπισμός υπεραριθμιών σε αυτά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΑΠΟΦ 2 5573 Καθορισμός Λειτουργικών Κενών στα σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου και εντοπισμός ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ_compressed 8675 – ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ Αίτηση-δήλωση-υπεραριθμίας  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΙΒΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ – 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Περισσότερα

«Καθορισμός Τμημάτων, τάξεων Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής ΔΙΠΕ Λασιθίου».

«Καθορισμός Τμημάτων, τάξεων, κατευθύνσεων και άλλων ενοτήτων Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής ΔΙΠΕ Λασιθίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου για υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης για την πλήρωση μίας εκ των κενών θέσεων Διευθυντών των κενών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Λασιθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (1) ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (1)

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2023- 2024-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 20232024   ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΟΎΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΜΑΣ  ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ 1.Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Περισσότερα

Κυρωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης για πλήρωση κενών θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων ΔΙΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης-δήλωση προτίμησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 9ΨΔ146ΜΤΛΗ-ΝΥ9

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μορίων των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΙΠΕ Λασιθίου.

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα μορίων των υποψηφίων διευθυντών κενών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Λασιθίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα, αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Λασιθίου εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της Περισσότερα