Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Δ/νσης Π.Ε. Λασιθίου που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή, Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, ΚΕΔΑΣΥ, Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2022-2023 (1)