Πρόσκληση σε Συνάντηση Εργασία νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ71

Προσκαλούνται οι νεοδιόριστοι Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ71 (έτη 2020 και2021) που συμμετείχαν στην Αξιολόγηση του πεδίου Α1 από τη Σ.Ε. ΠΕ70 κα Αικ. Ρηνάκη

Έγγραφο πρόσκλησης