Πρόσκληση σε Συνάντηση Εργασίας Διευθυντών/ Διευθυντριών και Προϊσταμένων

Προσκαλούνται οι Διευθυντές/ Διευθύντριες και οι Προϊστάμενοι/ Προϊσταμένες των Σχολικών Μονάδων της περιοχής Δήμου Ιεράπετρας

Έγγραφο πρόσκλησης