Άδειες

ΑΔΕΙΕΣ-ΜΟΝΙΜΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Π.Ε.-Δ.Ε.

Διευκρινίσεις-σχετικά-με-τις-άδειες-εκπαιδευτικών-Πρωτοβάθμιας-και-Δευτεροβάθμιας

ΑΔΕΙΕΣ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ-ΑΔΕΙΑ-ΓΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΩΣ-ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ-ΣΕ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΔΕΙΑ-ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΕΚΝΟΥ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ-ΚΑΙ-ΑΔΕΙΑ-ΑΝΕΥ-ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ-ΤΕΚΝΟΥ