Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)

Στην περιοχή ευθύνης μας έχουν ιδρυθεί 3 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία αποτελούνται από σχολικές μονάδες  και έχουν σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων, για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. συνιστάται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ:

1ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης με κέντρο το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου αποτελούμενο από τις κάτωθι Σχολικές Μονάδες
1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου                                                                                                                       4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου
4ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου

 

2ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης με κέντρο το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας αποτελούμενο από τις κάτωθι Σχολικές Μονάδες

1ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας
2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας
3ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας
4ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας
5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

3ο Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης με κέντρο το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας αποτελούμενο από τις κάτωθι Σχολικές Μονάδες

1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας
4ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας                                                                                                                                           3ο Νηπιαγωγείο Σητείας