Δημοτικό, ΣΜΕΑΕ+ΤΕ, Προσχολική, Αγγλικά, ΖΕΠ, Ψυχολόγοι – Κοιν. Λειτουργοί