ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

ηλεκτρονική πλατφόρμα https://schooldirectors.minedu.gov.gr/,  για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.