Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου

Καλώς ήλθατε στην Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου. Η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία απευθύνεται σε Μισθοδοτούμενους ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του Δημοσίου που έχουν πιστοποιηθεί από το TAXISnet και παρουσιάζει τα στοιχεία μισθοδοσίας όπως παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθαριστές στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα για ενημέρωσή σας και δεν υποκαθιστά βεβαίωση αποδοχών, την οποία λαμβάνετε από τον εκκαθαριστή σας. Για τυχόν διευκρινίσεις απευθυνθείτε στον εκκαθαριστή των αποδοχών σας

Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου