ΠΡΑΞΗ 13/9-9-22

5586 Μερική ανάκληση αποφασησ για 1ο Νηπιαγωγείο Αγ.Νικολάου για το Σχολικό Ετος 2022-2023

5585 εξέταση αίτησης για ιδιωτικό έργο (3)

5583 Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης (2)

5610 9ΓΒΣ46ΜΤΛΗ-1ΞΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

5587 6ΚΚΝ46ΜΤΛΗ-4ΨΠ

5584 Ψ9Γ346ΜΤΛΗ-ΛΞ1

5584 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ψ9Γ346ΜΤΛΗ-ΛΞ1

5582 9ΝΝΔ46ΜΤΛΗ-ΒΤΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (1)

5582 9ΝΝΔ46ΜΤΛΗ-ΒΤΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

5581 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 9ΗΣΙ46ΜΤΛΗ-Φ4Σ (1)

5581 9ΗΣΙ46ΜΤΛΗ-Φ4Σ (1)

5581 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 9ΗΣΙ46ΜΤΛΗ-Φ4Σ

5581 9ΗΣΙ46ΜΤΛΗ-Φ4Σ