ΠΡΑΞΗ 12/5-9-22

ΑΠΟΦ 6 5318 Χορήγηση άδειας απασχόλησης με αμοιβή σε άλλο φορέα του δημοσίου (1)

(1) ΑΠΟΦ 5 5317 Ορισμός Ομάδων Σχολείων (1)

(1) ΑΠΟΦ 3 5315 Εξέταση αίτησης προσωρινής τοποθέτησης Αποσπασμένης Εκπαιδευτικού (1)

(1) (1) ΑΠΟΦ 2 5314 Βελτιώσεις θέσεων (2)

(1) ΑΠΟΦ 1 5313 Επικαιροποίηση Λειτουργικών Κενών (1)

(1) 5319 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΡΩΠ046ΜΤΛΗ-ΓΟ7 5319 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΡΩΠ046ΜΤΛΗ-ΓΟ7