Ομάδες Σχολικών Μονάδων με τοποθέτηση ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών

Ομάδες Σχολικών Μονάδων με τοποθέτηση ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών

fek-2022-tefxos_b-05653-downloaded_-07_11_2022

Ομάδα Α

 

5ο Δ. Σχ. Αγίου Νικολάου

Δ.Σχ. Ελούντας

1ο Δ. Σχ. Νεάπολης

2ο Δ. Σχ. Νεάπολης

1ο Ν/γειο Αγίου Νικολάου

Ομάδα Β Δ. Σχ Σκοπής

Δ. Σχ Σφάκας

Δ. Σχ. Παλαικάστρου

Δ. Σχ. Πισκοκεφάλου

1ο Ν/γειο Σητείας