ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ 1-7/10-22

ΑΠΟΦ 4 6553 Εξέταση Αιτήσεων Μόνιμων Εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης (1)

ΑΠΟΦ 3 19 Εξέταση αιτήσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης (1)

ΑΠΟΦ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 20 ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (1) ΑΠΟΦ 2 6552 Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού έργου (1) MMMΑΠΟΦ 2 6552 Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού έργου (1) (1) ΑΠΟΦ 7 MMMMΕΙΣΗΓΗΣΗ

20 ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (1) (1)