Μισθοδοσία Αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ

Δ/νση Π.Ε. Λασιθίου

Ενημέρωση μισθοδοσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ

Είσοδος στο σύστημα


Τελευταία Μισθοδοσία: 02/2019

Βοήθεια

Εισάγετε ΜΟΝΟ το ΕΠΩΝΥΜΟ σας (με ελληνικούς χαρακτήρες) και το Α.Φ.Μ. σας.