ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018-2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018-2019 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΣΜΕΑΕ ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Δημ. Σχολείου Σεισίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ.30, παρ 6 του Ν. 4547/2018, στην οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση υποψηφιότητας με τη με αριθμ. 7541/08-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΒΡ4653ΠΣ-ΑΚΦ) ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ Φ.361.22_39_159796_Ε3_26-09-2018_ΦΕΚ-4412_τ.Β_03-10-2018-Υ.Α. ΨΓΩ44653ΠΣ-7ΒΔ Αίτηση_υποδντη προς ΔΠΕ Αίτηση_υποδντη Ν.4547_2018_ΦΕΚ-102_τ.Α΄_12-06-2018

Περισσότερα