ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Φ.2.1/14173/29-11-2018 (ΑΔΑ:6Ξ7Φ4653ΠΣ-ΧΝΕ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΑΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ, ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ.

ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ