Πίνακας Λειτουργικών Κενών για Δήλωση Τοποθέτησης ΠΕ 11 ΒΘΜΙΑΣ

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) οι οποίοι διατέθηκαν από την Δευτεροβάθμια Λασιθίου στην Πρωτοβάθμια Λασιθίου για το διδακτικό έτος 2018-2019, όπως συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης και όπως την αποστείλουν στην ΔΠΕ Λασιθίου έως και την Παρασκευή 07/09/2018 και ώρα 11:00 π.μ. (αυστηρά), με fax: 2841027226, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της διεύθυνσης, προκειμένου να συνεδριάσει το Υπηρεσιακό συμβούλιο για την τοποθέτησή τους.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ 11 ΒΘΜΙΑΣ