Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Λασιθίου που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Ταχ.Δ/νση:          ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Τ.Κ.-Πόλη:           72100 – ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες:      Καναβάκη Σοφία

Κατσιούλη Ιωάννα

Τηλέφωνο:           2841340403

FAX:                    2841027226

Ηλεκτρον .Δ/νση: diaxpros@dipe.las.sch.gr

 

 

 

 

 

Άγιος Νικόλαος : 07/12/2017

Αριθμ.Πρωτ.: 8970

 

ΠΡΟΣ:

Τους εκπαιδευτικούς της

Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου

 

 

ΚΟΙΝ.:

Διευθύνσεις Π.Ε. όλης της χώρας

 

 

Θέμα :  Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία

 Σχετ. Η με αρ. πρωτ. 190077/Ε1/06-11-2017 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 Σας ανακοινώνουμε:

  • Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11, ΠΕ19-20 και ΠΕ07 της Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή στη Γενική Αγωγή.
  • Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ11 της Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου που αιτούνται μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ.
  • Πίνακα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου που αιτούνται μετάθεση σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 08-12-2017 έως και 14-12-2017 και ώρα 15:00 προς τη Δ/νση Π.Ε. Λασιθίου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου, Διοικητήριο, 72100 Άγιος Νικόλαος.
  • Με αποστολή τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό FAX: 28410-27226
  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση diaxpros@dipe.las.sch.gr (υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά είτε με σάρωση του εγγράφου, ώστε να είναι ευδιάκριτη η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων και των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων στη σχολική μονάδα καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π .Ε.  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πίνακες