Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). 2. Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

Περισσότερα

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για απόσπαση στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2021-22

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86)

Περισσότερα

Πρόσκληση Νηπιαγωγών ΠΕ60 για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος του ΥΠΑΙΘ

Πρόσκληση Νηπιαγωγών ΠΕ60 για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος του ΥΠΑΙΘ

Περισσότερα